Monday , 22 January 2018
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Hmi Mitsubishi

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: F900, A900, GOT10, GOT11, GOT12, GOT15, GOT16 Series.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155-QTBD Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155-QTBD, GT1155-QSBD Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono GT1155-QTBDQ GT1155-QTBDA GT1155-QSBDQ GT1155-QSBDA GT1150-QLBDQ GT1150-QLBDA Item Specification GT1155-QTBDQ GT1155-QTBDA GT1155-QSBDQ GT1155-QSBDA GT1150-QLBDQ GT1150-QLBDA Display*1 Type TFT color LCD STN color LCD STN monochrome (black/ white) LCD Screen size 5.7″ Resolution QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] (in horizontal display mode) No. of displayed characters ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi Cầm Tay 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi Cầm Tay 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono: GT1155HS-QSBD GT1150HS-QLBD Item Specification GT1155HS-QSBD GT1150HS-QLBD Display*1 Type STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot standard font: 20 chars.  15 lines (2-byte) 12-dot standard font: 26 chars.  20 ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1150-QLBD Item Specification GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1150-QLBD Display*1 Type TFT color LCD STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] (in horizontal display mode) No. of displayed characters 16-dot standard font: 20 chars.  15 lines ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1555 Màu, 5.7 Inch GT1550 Mono

Man hinh HMI Mitsubishi GT1555

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1555 Màu, 5.7 Inch GT1550 Mono: GT1555-VTBD GT1555-QTBD GT1555-QSBD GT1550-QLBD Item Specification GT1555-VTBD GT1555-QTBD GT1555-QSBD GT1550-QLBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution VGA: 640  480 [dots] QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1565, 8.4 Inch GT1562 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1565-GT1562

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1565, 8.4 Inch GT1562 Màu: GT1565-VTBA GT1565-VTBD GT1562-VNBA GT1562-VNBD Item Specification GT1565-VTBA GT1565-VTBD GT1562-VNBA GT1562-VNBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution VGA: 640  480 [dots] Display size 171(W)  128(H) [mm] No. of displayed characters Display colors 65536 colors 16 colors View angle*3 Right/left: 65 ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1575, 10.4 Inch GT1572 Màu

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1575, 10.4 Inch GT1572 Màu GT1575V-STBA GT1575V-STBD GT1575-STBA GT1575-STBD GT1575-VTBA GT1575-VTBD GT1575-VNBA GT1575-VNBD GT1572-VNBA GT1572-VNBD Item Specification GT1575V-STBA GT1575V-STBD GT1575-STBA GT1575-STBD GT1575-VTBA GT1575-VTBD GT1575-VNBA GT1575-VNBD GT1572-VNBA GT1572-VNBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD Screen size 10.4″ Resolution SVGA: 800  600 [dots] VGA: 640  480 [dots] Display size 211(W)  ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1595, 12 Inch GT1585 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1595

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1595, 12 Inch GT1585 Màu: GT1595-XTBA GT1595-XTBD GT1585V-STBA GT1585V-STBD GT1585-STBA GT1585-STBD Item Specification GT1595-XTBA GT1595-XTBD GT1585V-STBA GT1585V-STBD GT1585-STBA GT1585-STBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 15″ 12.1″ Resolution XGA: 1024  768 [dots] SVGA: 800  600 [dots] Display size 304.1(W)  228.1(H) [mm] 246(W)  184.5(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1665, 6.5 Inch GT1662 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1665M

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1665, 6.5 Inch GT1662 Màu GT1665M-STBA GT1665M-STBD GT1665M-VTBA GT1665M-VTBD GT1662-VNBA GT1662-VNBD GT1665HS-VTBD: Màn hình cảm ứng loại cầm tay Item Specification GT1665M-STBA GT1665M-STBD GT1665M-VTBA GT1665M-VTBD GT1662-VNBA GT1662-VNBD GT1665HS-VTBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 8.4″ 6.5″ Resolution SVGA: 800  ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1675 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1675M

Màn Hình Cảm Ứng HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1675 Màu: GT1675M-STBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675M-STBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1675M-VTBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675M-VTBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1675-VNBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675-VNBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1672-VNBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1672-VNBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC Item ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1695, 12 Inch GT1685 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1695

Màn Hình Cảm Ứng HMI Mitsubishi 15 Inch GT1695, 12 Inch GT1685 Màu: GT1695M-XTBA: Điện áp 220VAC GT1695M-XTBD: Điện áp 24VDC GT1685M-STBA: Điện áp 220VAC GT1685M-STBD: Điện áp 24VDC Item Specification GT1695M-XTBA GT1695M-XTBD GT1685M-STBA GT1685M-STBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 15″ 12.1″ Resolution XGA: 1024  768 [dots] SVGA: 800  600 [dots] Display size 304.1(W)  228.1(H)[mm] 246(W)  184.5(H)[mm] ... Read More »