Monday , 22 January 2018
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình HMI GT2300

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: GOT2000, GT2300, GT2310, GT2308.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

GT2310 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2310

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2310

HMI Mitsubishi GT2310-VTBA GT2310-VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2310-VTBA GT2310-VTBD: GT2310-VTBA: Điện áp 220VAC GT2310-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2310-VTBA GT2310-VTBD GT2308-VTBA GT2308-VTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) 170.9(6.728)(W) × 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 40 chars. ... Read More »

GT2308 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2308

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2308

HMI Mitsubishi GT2308-VTBA GT2308-VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2308-VTBA GT2308-VTBD: GT2308-VTBA: Điện áp 220VAC GT2308-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2310-VTBA GT2310-VTBD GT2308-VTBA GT2308-VTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) 170.9(6.728)(W) × 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 40 chars. ... Read More »