Monday , 22 January 2018
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình HMI GT2500

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: GOT2000, GOT2500, GT2512, GT2510, GT2508.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

GT2508 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2508

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2508

HMI Mitsubishi GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu: GT2508-VTBA: Điện áp 220VAC GT2508-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2508-VTWA: Điện áp 220VAC GT2508-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2508-VTBA GT2508-VTBD GT2508-VTWA GT2508-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 170.9(6.728)(W) x 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of ... Read More »

GT2510 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2510

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2510

HMI Mitsubishi GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA,  GT2510-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu: GT2510-VTBA: Điện áp 220VAC GT2510-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2510-VTWA: Điện áp 220VAC GT2510-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2510-VTBA GT2510-VTBD GT2510-VTWA GT2510-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot ... Read More »

GT2512 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2512

HMI Mitsubishi GT2512-STBA GT2512-STBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512-STBA GT2512-STBD: GT2512-STBA: Điện áp 220VAC GT2512-STBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2512-STBA GT2512-STBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 12.1″ Resolution SVGA: 800×600 dots Display size 246(9.685)(W)× 184.5(7.264)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 50 chars × 37 lines (2-byte) 12-dot standard ... Read More »