Wednesday , 24 January 2018
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Hmi Mitsubishi

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: F900, A900, GOT10, GOT11, GOT12, GOT15, GOT16 Series.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

GT2708 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2708

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2708

HMI Mitsubishi GT2708 -STBA, GT2708 -STBD, GT2708 -VTBA, GT2708 -VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu: GT2708-STBA: Điện áp 220VAC GT2708-STBD: Điện áp 24 VDC GT2708-VTBA: Điện áp 220VAC GT2708-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2708-STBA GT2708-STBD GT2708-VTBA GT2708-VTBD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution SVGA: 800×600 dots VGA: ... Read More »

GT2710 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2710

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2710

HMI Mitsubishi GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu: GT2710-STBA: Điện áp 220VAC GT2710-STBD: Điện áp 24 VDC GT2710-VTBA: Điện áp 220VAC GT2710-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2710-VTWA: Điện áp 220VAC GT2710-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2710-STBA GT2710-STBD GT2710-VTBA GT2710-VTBD GT2710-VTWA GT2710-VTWD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD TFT ... Read More »

GT2712 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2712

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2712

HMI Mitsubishi GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu: GT2712-STBA: Điện áp 220VAC GT2712-STBD: Điện áp 24 VDC GT2712-STWA: Điện áp 220VAC GT2712-STWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2712-STBA GT2712-STBD GT2712-STWA GT2712-STWD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD Screen size 12.1″ Resolution SVGA: 800×600 dots Display size 246(9.685)(W)×184.5(7.264)(H) mm(inch) Number ... Read More »

GT2715 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 15 Inch, Màu, GT2715

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2715

HMI Mitsubishi GT2715-XTBA, GT2715-XTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 15 Inch, Màu: GT2715-XTBA: Điện áp 220VAC GT2715-XTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2715-XTBA GT2715-XTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 15″ Resolution XGA: 1024×768 dots Display size 304.1(12.0)(W)×228.1(8.98)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 64 chars. × 48 lines (2-byte) 12-dot standard font: 85 chars. × 64 ... Read More »

GT2508 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2508

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2508

HMI Mitsubishi GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu: GT2508-VTBA: Điện áp 220VAC GT2508-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2508-VTWA: Điện áp 220VAC GT2508-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2508-VTBA GT2508-VTBD GT2508-VTWA GT2508-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 170.9(6.728)(W) x 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of ... Read More »

GT2510 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2510

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2510

HMI Mitsubishi GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA,  GT2510-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu: GT2510-VTBA: Điện áp 220VAC GT2510-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2510-VTWA: Điện áp 220VAC GT2510-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2510-VTBA GT2510-VTBD GT2510-VTWA GT2510-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot ... Read More »

GT2512 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2512

HMI Mitsubishi GT2512-STBA GT2512-STBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512-STBA GT2512-STBD: GT2512-STBA: Điện áp 220VAC GT2512-STBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2512-STBA GT2512-STBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 12.1″ Resolution SVGA: 800×600 dots Display size 246(9.685)(W)× 184.5(7.264)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 50 chars × 37 lines (2-byte) 12-dot standard ... Read More »

GT2310 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2310

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2310

HMI Mitsubishi GT2310-VTBA GT2310-VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2310-VTBA GT2310-VTBD: GT2310-VTBA: Điện áp 220VAC GT2310-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2310-VTBA GT2310-VTBD GT2308-VTBA GT2308-VTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) 170.9(6.728)(W) × 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 40 chars. ... Read More »

GT2308 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2308

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2308

HMI Mitsubishi GT2308-VTBA GT2308-VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2308-VTBA GT2308-VTBD: GT2308-VTBA: Điện áp 220VAC GT2308-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2310-VTBA GT2310-VTBD GT2308-VTBA GT2308-VTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) 170.9(6.728)(W) × 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 40 chars. ... Read More »

GT2103 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 3,8 Inch, Đen Trắng, GT2103

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2103

HMI Mitsubishi GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 3,8 Inch, Đen Trắng, GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS: Iteam GT2103-PMBD GT2103-PMBDS Display section Display device TFT monochrome LCD Screen size 3.8″ Resolution 320×128 dots Display size 89.0(3.51)(W)×35.6(1.41)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 20 chars. × 8 lines (2-byte) 12-dot standard font: 26 chars. × 10 lines (2-byte) Display color Monochrome (black/white) 32 ... Read More »