Thứ Bảy , 21 Tháng Tư 2018
Sản Phẩm Mới
FR-A820-30K-45K Biến Tần Mitsubishi 30kW-45kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820

FR-A820-30K-45K Biến Tần Mitsubishi 30kW-45kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820

FR-A820-30K-45K Biến Tần Mitsubishi 30kW-45kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820

  • FR-A820-01540(30K)
  • FR-A820-01870(37K)
  • R-A820-02330(45K)
Model FR-A820-[ ](-E)(GF) 01540 01870 02330
30K 37K 45K
Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 37 45 55
LD 37 45 55
ND (initial setting) 30 37 45
HD 22 30 37
Output Rated
capacity (kVA)
*3
SLD 59 71 89
LD 53 65 81
ND (initial setting) 44 55 67
HD 34 44 55
Rated current
(A)
SLD 154 187 233
LD 140 170 212
ND (initial setting) 115 145 175
HD 90 115 145
Overload current rating
*4
SLD 110% 60 s, 120% 3 s (inverse-time characteristics) at surrounding air temperature of 40°C
LD 120% 60 s, 150% 3 s (inverse-time characteristics) at surrounding air temperature of 50°C
ND (initial setting) 150% 60 s, 200% 3 s (inverse-time characteristics) at surrounding air temperature of 50°C
HD 200% 60 s, 250% 3 s (inverse-time characteristics) at surrounding air temperature of 50°C
Rated voltage *5 Three-phase 200 to 240 V
Regenerative braking Brake transistor FR-BU2 (Option)
Maximum brake torque *7 20% torque/continuous
FR-ABR
(when the option is used)
Power supply Rated input
AC voltage/frequency
Three-phase 200 to 240 V 50 Hz/60 Hz
Permissible AC voltage fluctuation 170 to 264 V 50 Hz/60 Hz
Permissible frequency fluctuation ±5%
Rated input current (A) *8 Without DC
reactor
SLD 185 221 269
LD 178 207 255
ND
(initial setting)
150 181 216
HD 113 150 181
With DC
reactor
SLD 154 187 233
LD 140 170 212
ND
(initial setting)
115 145 175
HD 90 115 145
Power supply capacity (kVA)
*9
Without DC
reactor
SLD 70 84 103
LD 68 79 97
ND
(initial setting)
57 69 82
HD 43 57 69
With DC
reactor
SLD 59 71 89
LD 53 65 81
ND
(initial setting)
44 55 67
HD 34 44 55
Protective structure (IEC 60529) *10 Open type (IP00)
Cooling system Forced air cooling
Approx. mass (kg) 22 42 42

Bien tan Mitsubishi FR-A800-Connection

Bien tan Mitsubishi FR-A800-Connection

=======================

DACO – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi – Bộ điều khiển lập trình PLCBiến tầnBộ điều khiển Servo và Động cơ Servo

Biến tần MitsubishiBiến tần A800Biến tần A820, Biến tần FR-A820-01540(30K), Biến tần FR-A820-01870(37K), Biến tần FR-A820-02330(45K)

Website: www.dacovn.com

Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: HungPhan@dacovn.com

FR-A820-30K-45K Biến Tần Mitsubishi 30kW-45kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820
Đánh giá bài viết