Saturday , 23 March 2019
Sản Phẩm Mới
PLC Mitsubishi FX3S, Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3S, Nguồn cấp điện một chiều DC

PLC Mitsubishi FX3S, Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3S, Nguồn cấp điện một chiều DC

PLC Mitsubishi FX3S, Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3S, Nguồn cấp điện một chiều DC:
Đặc tính kỹ thuật:
Bộ nhớ:

  • Bộ nhớ EEPROM 16,000 bước.
    (Dung lượng chương trình 4,000 bước)

Tốc độ xử lý:

  • Lệnh cơ bản: 0.21 μs/lệnh
  • Lệnh chương trình ứng dụng: 0.5 to 100μs/lệnh

Thiết bị:

  • Relay: 1,536 pts
  • Timer: 138 pts
  • Counter: 67 pts
  • Data register: 3,000 pts
So sánh tính năng FX3S-FX3G-FX3U

So sánh tính năng FX3S-FX3G-FX3U

Model Số đầu vào ra Loại đầu vào Loại đầu ra Vào tương tự
Tổng số Số đầu vào Số đầu ra
Nguồn cấp một chiều DC, Đầu vào 24 V DC sink / source
FX3S-10MR/DS 10 6 4 24 V DC (sink/source) Relay
FX3S-10MT/DS 10 6 4 24 V DC (sink/source) Transistor (sink)
FX3S-10MT/DSS 10 6 4 24 V DC (sink/source) Transistor (source)
FX3S-14MR/DS 14 8 6 24 V DC (sink/source) Relay
FX3S-14MT/DS 14 8 6 24 V DC (sink/source) Transistor (sink)
FX3S-14MT/DSS 14 8 6 24 V DC (sink/source) Transistor (source)
FX3S-20MR/DS 20 12 8 24 V DC (sink/source) Relay
FX3S-20MT/DS 20 12 8 24 V DC (sink/source) Transistor (sink)
FX3S-20MT/DSS 20 12 8 24 V DC (sink/source) Transistor (source)
FX3S-30MR/DS 30 16 14 24 V DC (sink/source) Relay
FX3S-30MT/DS 30 16 14 24 V DC (sink/source) Transistor (sink)
FX3S-30MT/DSS 30 16 14 24 V DC (sink/source) Transistor (source)
Bo Dieu Khien Lap Trinh PLC Mitsubishi FX3S PLC - Nguồn 1 chiều DC

Bo Dieu Khien Lap Trinh PLC Mitsubishi FX3S PLC – Nguồn 1 chiều DC

Phần mềm lập trình: GX Work 2

Bo Dieu Khien Lap Trinh PLC Mitsubishi FX3S PLC - Cấu Hình

Bo Dieu Khien Lap Trinh PLC Mitsubishi FX3S PLC – Cấu Hình

============================================================================================

DACO – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi – Bộ điều khiển lập trình PLC, Biến tần, Bộ điều khiển ServoĐộng cơ Servo

Bộ điều khiển lập trình, PLC FX3S, Bộ điều khiển PLC, Bộ lập trình PLC, Mitsubishi PLC.

Website: Bộ điều khiển lập trình FX3S PLC

Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: thuypham@dacovn.com