Saturday , 20 October 2018
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: GT1155-QSBDA

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155-QTBD Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155-QTBD, GT1155-QSBD Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono Màn hình cảm ứng công nghiệp hmi Mitsubishi được sử dụng tại rất nhiều khu nhà máy hiện đại. Đem lại giải pháp công nghệ cao, trực quan hơn trong quá trình vận hành máy móc. Màn hình GT1155-QTBD, GT1155-QSBD, GT1150 đều có kích thước 5.7 inch, màn hình hiển thị ... Read More »