Tuesday , 18 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Biến Tần A700 Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi, Biến tần A700 Mitsubishi, Bien tan Mitsubishi, Bien tan A700 Mitsubishi – Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Cung Cấp Thiết Bị Mitsubishi: Bộ lập trình PLC, Biến tần, Động cơ Servo, Bộ điều khiển Servo, Màn hình cảm ứng HMI

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông

FR-700-800 Series Plug-in Option Communication

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông FR-700-800 Series Connection Example Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (for communication) RS-485 PU connector (inverter) Equipped as standard Equipped as standard Equipped as standard Equipped as ... Read More »

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Điều Khiển

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700, FR-800 Series: Module Card Điều Khiển Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (control function expansion, additional input/output) Orientation control Encoder feedback control Vector control FR-A8AP o o x x x x x ... Read More »

FR-A720-75K-90K Biến tần Mitsubishi 75kW, 90kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-75K, FR-A720-90K Biến tần Mitsubishi 75kW, 90kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 75 90 Applicable motor capacity (kW) 75 90 Output Rated capacity (kVA) 110 132 Rated current (A) 288 (245) 346 (294) Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V Regenerative braking torque Maximum value/ permissible duty 10% ... Read More »

FR-A720-30K-37K-45K-55K Biến tần Mitsubishi 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-30K, FR-A720-37K, FR-A720-45K, FR-A720-55K Biến tần Mitsubishi 30kW, 37kW, 45kW, 55kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 30 37 45 55 Applicable motor capacity (kW) 30 37 45 55 Output Rated capacity (kVA) 44 55 67 82 Rated current (A) 115 145 175 215 Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V ... Read More »

FR-A720-15K-18.5K-22K Biến tần Mitsubishi 15kW, 18.5kW, 22kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-15K, FR-A720-18.5K, FR-A720-22K Biến tần Mitsubishi 15kW, 18.5kW, 22kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 15 18.5 22 Applicable motor capacity (kW) 15 18.5 22 Output Rated capacity (kVA) 23.3 29 34 Rated current (A) 61 76 90 Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V Regenerative braking torque Maximum value/ ... Read More »

FR-A720-5.5K-7.5K-11K Biến tần Mitsubishi 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-5.5K, FR-A720-7.5K, FR-A720-11K Biến tần Mitsubishi 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 5.5 7.5 11 Applicable motor capacity (kW) 5.5 7.5 11 Output Rated capacity (kVA) 9.2 12.6 17.6 Rated current (A) 24 33 46 Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V Regenerative braking torque Maximum value/ ... Read More »

FR-A720-1.5K-2.2K-3.7K Biến tần Mitsubishi 1.5kW, 2.2kW, 3.7kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-1.5K, FR-A720-2.2K, FR-A720-3.7K Biến tần Mitsubishi 1.5kW, 2.2kW, 3.7kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 1.5 2.2 3.7 Applicable motor capacity (kW) 1.5 2.2 3.7 Output Rated capacity (kVA) 3.1 4.2 6.7 Rated current (A) 8 11 17.5 Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V Regenerative braking torque Maximum value/ ... Read More »

FR-A720-0.4K-0.75K Biến tần Mitsubishi 0.4kW, 0.75kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720

Bien tan Mitsubishi FR-A700

FR-A720-0.4K, FR-A720-0.75K Biến tần Mitsubishi 0.4kW, 0.75kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A720: Type FR-A720-K 0.4 0.75 Applicable motor capacity (kW) 0.4 0.75 Output Rated capacity (kVA) 1.1 1.9 Rated current (A) 3 5 Overload current rating 150% 60s, 200% 3s (inverse time characteristics) ambient temperature 50°C Voltage Three-phase 200 to 240V Regenerative braking torque Maximum value/ permissible duty 150% torque/ ... Read More »