Tuesday , 18 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình HMI A950

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: A900, A950 Series.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

A956GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A956GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A956GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A956GOT A956GOT-LBD A956GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A956GOT-LBD-M3 A956GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A956GOT-SBD A956GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A956GOT-SBD-M3 A956GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A953GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A953GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A953GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A953GOT A953GOT-LBD A953GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A953GOT-LBD-M3 A953GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A953GOT-SBD A953GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A953GOT-SBD-M3 A953GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch: Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A950GOT A951GOT-LBD A951GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-LBD-M3 A951GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-SBD A951GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A951GOT-SBD-M3 A951GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A950GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A950GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A950GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A950GOT A950GOT-LBD A950GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A950GOT-LBD-M3 A950GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A950GOT-SBD A950GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A950GOT-SBD-M3 A950GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A951GOT-QTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, TFT Màu

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT-QTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, TFT Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT Item Specifications A951GOT-QTBD  A951GOT-QTBD-M3 Display section Type TBD(-M3): TFT color liquid crystal SBD(-M3): STN color liquid crystal LBD(-M3): monochrome liquid crystal Resolution [dots] 320 x 240 Display size [mm] [inch] 115 (4.5) x 86 (3.4) Display color [color] TBD(-M3): 256  SBD(-M3): ... Read More »

A951GOT-QSBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT-QSBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT Item Specifications A951GOT-QSBD A951GOT-QSBD-M3 Display section Type TBD(-M3): TFT color liquid crystal SBD(-M3): STN color liquid crystal LBD(-M3): monochrome liquid crystal Resolution [dots] 320 x 240 Display size [mm] [inch] 115 (4.5) x 86 (3.4) Display color [color] TBD(-M3): 256  SBD(-M3): ... Read More »

A951GOT-QLBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT-QLBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng: Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT Item Specifications A951GOT-QLBD A951GOT-QLBD-M3 Display section Type TBD(-M3): TFT color liquid crystal SBD(-M3): STN color liquid crystal LBD(-M3): monochrome liquid crystal Resolution [dots] 320 x 240 Display size [mm] [inch] 115 (4.5) x 86 (3.4) Display color [color] TBD(-M3): ... Read More »