Tuesday , 18 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình HMI F930

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: F900, F930 Series.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

F930GOT-BBD-K Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BBD-K

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT-K

HMI Mitsubishi F930GOT-BBD-K Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BBD-K: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »

F933GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F933GOT-BWD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT

HMI Mitsubishi F933GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F933GOT-BWD: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »

F930GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BWD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BWD: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »