Saturday , 18 May 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: A951GOT

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch: Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A950GOT A951GOT-LBD A951GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-LBD-M3 A951GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-SBD A951GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A951GOT-SBD-M3 A951GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A951GOT-QTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, TFT Màu

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT-QTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, TFT Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT Item Specifications A951GOT-QTBD  A951GOT-QTBD-M3 Display section Type TBD(-M3): TFT color liquid crystal SBD(-M3): STN color liquid crystal LBD(-M3): monochrome liquid crystal Resolution [dots] 320 x 240 Display size [mm] [inch] 115 (4.5) x 86 (3.4) Display color [color] TBD(-M3): 256  SBD(-M3): ... Read More »

A951GOT-QSBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT-QSBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A951GOT Item Specifications A951GOT-QSBD A951GOT-QSBD-M3 Display section Type TBD(-M3): TFT color liquid crystal SBD(-M3): STN color liquid crystal LBD(-M3): monochrome liquid crystal Resolution [dots] 320 x 240 Display size [mm] [inch] 115 (4.5) x 86 (3.4) Display color [color] TBD(-M3): 256  SBD(-M3): ... Read More »