Tuesday , 18 June 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: PLC FX3G

FX3G-60MR/MT Bộ Lập Trình PLC 60 Đầu I/O Mitsubishi

FX3G Bo lap trinh dieu khien PLC Mitsubishi

FX3G-60MR / FX3G-60MT Bộ Lập Trình PLC 60 Đầu I/O Mitsubishi Bộ lập trình điều khiển PLC FX3G Mitsubishi là dòng PLC thế hệ mới với tốc độ cao hơn để thay thế cho dòng PLC FX1N Mitsubishi. Model Number FX3G-60MR/DS FX3G-60MR/ES FX3G-60MT/DSS FX3G-60MT/DS FX3G-60MT/ESS FX3G-60MT/ES Certification UL • cUL • CE (EMC) Integrated Inputs/Outputs 60 60 60 60 60 ... Read More »

FX3G-40MR/MT Bộ Lập Trình PLC 40 Đầu I/O Mitsubishi

FX3G Bo lap trinh dieu khien PLC Mitsubishi

FX3G-40MR / FX3G-40MT Bộ Lập Trình PLC 40 Đầu I/O Mitsubishi Bộ lập trình điều khiển PLC FX3G Mitsubishi là dòng PLC thế hệ mới với tốc độ cao hơn để thay thế cho dòng PLC FX1N Mitsubishi. Model Number FX3G-40MR/DS FX3G-40MR/ES FX3G-40MT/DSS FX3G-40MT/DS FX3G-40MT/ESS FX3G-40MT/ES Certification UL • cUL • CE (EMC) Integrated Inputs/Outputs 40 40 40 40 40 ... Read More »

FX3G-24MR/MT Bộ Lập Trình PLC 24 Đầu I/O Mitsubishi

FX3G Bo lap trinh dieu khien PLC Mitsubishi

FX3G-24MR/MT Bộ Lập Trình PLC 24 Đầu I/O Mitsubishi Bộ lập trình điều khiển PLC FX3G Mitsubishi là dòng PLC thế hệ mới với tốc độ cao hơn để thay thế cho dòng PLC FX1N Mitsubishi. Model Number FX3G-24MR/DS FX3G-24MR/ES FX3G-24MT/DSS FX3G-24MT/DS FX3G-24MT/ESS FX3G-24MT/ES Certification UL • cUL • CE (EMC) Integrated Inputs/Outputs 24 24 24 24 24 24 Power ... Read More »