Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Biến Tần E700 Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi, Biến tần E700 Mitsubishi, Bien tan Mitsubishi, Bien tan E700 Mitsubishi – Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Cung Cấp Thiết Bị Mitsubishi: Bộ lập trình PLC, Biến tần, Động cơ Servo, Bộ điều khiển Servo, Màn hình cảm ứng HMI

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông

FR-700-800 Series Plug-in Option Communication

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông FR-700-800 Series Connection Example Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (for communication) RS-485 PU connector (inverter) Equipped as standard Equipped as standard Equipped as standard Equipped as ... Read More »

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Điều Khiển

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700, FR-800 Series: Module Card Điều Khiển Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (control function expansion, additional input/output) Orientation control Encoder feedback control Vector control FR-A8AP o o x x x x x ... Read More »