Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Động Cơ Servo Mitsubishi

Dong co Servo, Động cơ Servo, Servo Motor, Servo Amplifier, Servo Driver – DACO Cung cấp Động cơ Servo Mitsubishi

HC-KFS410 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 1000 Vòng/phút

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS410 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 1000 Vòng/phút Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS410 Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-70A, MR-J2S-70B, MR-J2S-70CP, MR-J2S-70CL-U006 Công suất: 400W Tốc độ: 1000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 (B) 73 ... Read More »

HC-KFS46 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 6000 Vòng/phút

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS46 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 6000 Vòng/phút Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS46 Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-70A, MR-J2S-70B, MR-J2S-70CP, MR-J2S-70CL-U005 Công suất: 400W Tốc độ: 6000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 (B) 73 ... Read More »

HC-KFS73B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 750W, 3000 Vòng/phút, Có phanh

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS73B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 750W, 3000 Vòng/phút, Có phanh Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS73B Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-70A, MR-J2S-70B, MR-J2S-70CP, MR-J2S-70CL Công suất: 750W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 ... Read More »

HC-KFS43B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 3000 Vòng/phút, Có phanh

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS43B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 3000 Vòng/phút, Có phanh Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS43B Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-40A, MR-J2S-40B, MR-J2S-40CP, MR-J2S-40CL Công suất: 400W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 ... Read More »

HC-KFS23B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 200W, 3000 Vòng/phút, Có phanh

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS23B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 200W, 3000 Vòng/phút, Có phanh Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS23B Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-20A, MR-J2S-20B, MR-J2S-20CP, MR-J2S-20CL Công suất: 200W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 ... Read More »

HC-KFS13B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 100W, 3000 Vòng/phút, Có phanh

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS13B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 50W, 3000 Vòng/phút, Có phanh Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS13B Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-10A, MR-J2S-10B, MR-J2S-10CP, MR-J2S-10CL Công suất: 100W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 ... Read More »

HC-KFS053B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 50W, 3000 Vòng/phút, Có phanh

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS053B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 50W, 3000 Vòng/phút, Có phanh Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS053B Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-10A, MR-J2S-10B, MR-J2S-10CP, MR-J2S-10CL Công suất: 50W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 ... Read More »

HC-KFS73 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 750W, 3000 Vòng/phút

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS73 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 750W, 3000 Vòng/phút Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS73 Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-70A, MR-J2S-70B, MR-J2S-70CP, MR-J2S-70CL Công suất: 750W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 (B) 73 ... Read More »

HC-KFS43 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 3000 Vòng/phút

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS43 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 400W, 3000 Vòng/phút Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS43 Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-40A, MR-J2S-40B, MR-J2S-40CP, MR-J2S-40CL Công suất: 400W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 (B) 73 ... Read More »

HC-KFS23 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 200W, 3000 Vòng/phút

HC-KFS Dong co Servo motor Mitsubishi

HC-KFS23 Động cơ Servo Motor Mitsubishi 200W, 3000 Vòng/phút Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS23 Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-20A, MR-J2S-20B, MR-J2S-20CP, MR-J2S-20CL Công suất: 200W Tốc độ: 3000 Vòng/phút Servo motor series HC-KFS series (Low inertia, small capacity) Models Specifications Servo motor model  HC-KFS 053 (B) 13 (B) 23 (B) 43 (B) 73 ... Read More »