Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình HMI GS2100

Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: GOT2000, GS2100, GT2110, GS2107.
Công ty TNHH Daco chuyên phân phối màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi.

Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 Inch Màu

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GS2110

Thiết bị Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GS2110-WTBD 10 Inch, Màu: Sản phẩm có mã GS2110-WTBD là dòng màn hình HMI Mitsubishi giá rẻ,  chỉ hỗ trợ kết nối tới các PLC của Mitsubishi và PLC Siemens S7-200. Không kết nối với các dòng PLC khác. Chính vì vậy dòng này rất phù hợp với các khách hàng chuyên sử dụng ... Read More »

GS2107-WTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 7 Inch, Màu, GS2107-WTBD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GS2107

HMI Mitsubishi GS2107-WTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 7 Inch, Màu, GS2107-WTBD: Màn hình cảm ứng HMI GS2107 là dòng màn hình giá rẻ của Mitsubishi chỉ hỗ trợ kết nối tới các PLC của Mitsubishi và PLC Siemens S7-200. Không kết nối với các dòng PLC khác. Chính vì vậy dòng này rất phù hợp với các khách ... Read More »