Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: MR-J4 Servo Driver

Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi MR-J4 Servo Driver: Công ty TNHH DACO 0904182235

MR-J4-700A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 7 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-700A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 7 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-700A Công suất: 7 kW Điện áp: 3 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR Servo amplifier model ... Read More »

MR-J4-500A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 5 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-500A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 5 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-500A Công suất: 5 kW Điện áp: 3 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR Servo amplifier model ... Read More »

MR-J4-350A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 3.5 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-350A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3.5 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-350A Công suất: 3.5 kW Điện áp: 3 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR Servo amplifier model ... Read More »

MR-J4-200A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 2 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-200A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 2 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-200A Công suất: 2 kW Điện áp: 3 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR Servo amplifier model ... Read More »

MR-J4-100A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 1 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-100A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 1 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-100A Công suất: 1 kW Điện áp: 3 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR Servo amplifier model ... Read More »

MR-J4-70A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.75 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-70A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 0.75 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-10A Công suất: 0.75 kW Điện áp: 3 Pha hoặc 1 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR ... Read More »

MR-J4-60A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.6 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-60A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 0.6 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-60A Công suất: 0.6 kW Điện áp: 3 Pha hoặc 1 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR ... Read More »

MR-J4-40A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.4 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-40A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 0.4 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-40A Công suất: 0.4 kW Điện áp: 3 Pha hoặc 1 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR ... Read More »

MR-J4-20A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.2 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-20A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 0.2 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-20A Công suất: 0.2 kW Điện áp: 3 Pha hoặc 1 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR ... Read More »

MR-J4-10A Bộ điều khiển Servo Driver Mitsubishi 0.1 kW 3 Pha 220 VAC

MR-J4-A Bo dieu khien dong co Servo Driver Mitsubishi

MR-J4-10A Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 0.1 kW 3 Pha 220 VAC: Model: Bộ điều khiển động cơ Servo Mitsubishi Servo Driver MR-J4-10A Công suất: 0.1 kW Điện áp: 3 Pha hoặc 1 Pha 200 VAC tới 240 VAC, 50/60 Hz Sử dụng cho các loại động cơ Servo dòng: HG-KR, HG-MR, HG-SR, HG-JR, HG-AK, HG-RR, HG-UR ... Read More »