Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Hmi Mitsubishi

Thông tin các sản phẩm Màn hình cảm ứng Hmi Mitsubishi: F900, A900, GOT10, GOT11, GOT12, GOT15, GOT16 Series. Sử dụng trong các ngành công nghiệp hiện đại, giúp cho quá trình vận hành trực quan hơn, dễ dàng điều khiển hệ thống máy móc sản xuất từ xa và an toàn.

Liên hệ tư vấn và đặt hàng sản phẩm màn hình HMI:
DACO Co., Ltd – Nhà Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Mitsubishi
Trụ sở: Số Nhà 146 – Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội
Handphone: 0904 270 880
Email: hungphan@dacovn.com
Website: https://plc-mitsubishi.com
HotEmail: thuypham@dacovn.com
Hotline: 0904 18 22 35 / 0962 28 08 80
Kinh doanh: 0936 064 289 Mr Vũ

A985GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 256 Màu

A985GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 12 Inch

A985GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 256 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A985GOT A985GOT-TBA A985GOT-TBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 256 Màu A985GOT-TBD A985GOT-TBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 256 Màu A985GOT-TBA-EU A985GOT-TBA-EU Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 256 Màu Thông số kỹ thuật màn ... Read More »

A985GOT-V Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 65K Màu

A985GOT-V man hinh cam ung HMI Mitsubishi 12 Inch

A985GOT-V Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 65K Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A985GOT-V A985GOT-TBA-V A985GOT-TBA-V Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 65K Màu A985GOT-TBD-V A985GOT-TBD-V Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12 Inch, 65K Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A985GOT-V Item Specifications A985GOT-TBA-V, A985GOT-TBD-V Display section Type High-luminance ... Read More »

A975GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 256 Màu

A975GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 10 Inch

A975GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 256 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A975GOT A975GOT-TBA A975GOT-TBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 256 Màu A975GOT-TBA-B A975GOT-TBA-B Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 256 Màu A975GOT-TBD A975GOT-TBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 256 Màu ... Read More »

A970GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 16 Màu

A970GOT-TFT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 10 Inch

A970GOT-TB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 16 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT A970GOT-TBA A970GOT-TBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 16 Màu A970GOT-TBA-B A970GOT-TBA-B Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 16 Màu A970GOT-TBD A970GOT-TBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, TFT 16 Màu ... Read More »

A970GOT-SB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 8 Màu

A970GOT-STN man hinh cam ung HMI Mitsubishi 10 Inch

A970GOT-SB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 8 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT A970GOT-SBA A970GOT-SBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 8 Màu A970GOT-SBD A970GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 8 Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT Item Specifications A970GOT-SBA A970GOT- SBD ... Read More »

A970GOT-LB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 2 Màu

A970GOT-STN man hinh cam ung HMI Mitsubishi 10 Inch

A970GOT-LB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 2 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT A970GOT-LBA A970GOT-LBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 2 Màu A970GOT-LBD A970GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10 Inch, STN 2 Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A970GOT Item Specifications A970GOT-LBA A970GOT-LBD Display ... Read More »

A960GOT-EB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 9 Inch, 2 Màu

A960GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 9 Inch

A960GOT-EB Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 9 Inch, 2 Màu Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A960GOT A960GOT-EBA A960GOT-EBA Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 9 Inch, 2 Màu A960GOT-EBD A960GOT-EBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 9 Inch, 2 Màu Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A960GOT Item Specifications A960GOT-EBA A960GOT-EBD Display section Type EL ... Read More »

A956GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A956GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A956GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A956GOT A956GOT-LBD A956GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A956GOT-LBD-M3 A956GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A956GOT-SBD A956GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A956GOT-SBD-M3 A956GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A953GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A953GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A953GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A953GOT A953GOT-LBD A953GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A953GOT-LBD-M3 A953GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A953GOT-SBD A953GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A953GOT-SBD-M3 A953GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT man hinh cam ung HMI Mitsubishi 6 Inch

A951GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch: Mã sản phẩm màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi A950GOT A951GOT-LBD A951GOT-LBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-LBD-M3 A951GOT-LBD-M3 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, Đen trắng A951GOT-SBD A951GOT-SBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 6 Inch, STN Màu A951GOT-SBD-M3 A951GOT-SBD-M3 Màn hình cảm ... Read More »