Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình GT1600

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1665, 6.5 Inch GT1662 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1665M

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1665, 6.5 Inch GT1662 Màu GT1665M-STBA GT1665M-STBD GT1665M-VTBA GT1665M-VTBD GT1662-VNBA GT1662-VNBD GT1665HS-VTBD: Màn hình cảm ứng loại cầm tay Item Specification GT1665M-STBA GT1665M-STBD GT1665M-VTBA GT1665M-VTBD GT1662-VNBA GT1662-VNBD GT1665HS-VTBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 8.4″ 6.5″ Resolution SVGA: 800  ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1675 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1675M

Màn Hình Cảm Ứng HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1675 Màu: GT1675M-STBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675M-STBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1675M-VTBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675M-VTBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1675-VNBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1675-VNBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC GT1672-VNBA: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 220VAC GT1672-VNBD: HMI Mitsubishi 10.4 Inch, Điện áp 24VDC Item ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1695, 12 Inch GT1685 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1695

Màn Hình Cảm Ứng HMI Mitsubishi 15 Inch GT1695, 12 Inch GT1685 Màu: GT1695M-XTBA: Điện áp 220VAC GT1695M-XTBD: Điện áp 24VDC GT1685M-STBA: Điện áp 220VAC GT1685M-STBD: Điện áp 24VDC Item Specification GT1695M-XTBA GT1695M-XTBD GT1685M-STBA GT1685M-STBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 15″ 12.1″ Resolution XGA: 1024  768 [dots] SVGA: 800  600 [dots] Display size 304.1(W)  228.1(H)[mm] 246(W)  184.5(H)[mm] ... Read More »