Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: PLC Mitsubishi FX3GE

PLC Mitsubishi FX3GE, Bộ điểu khiển PLC Mitsubishi, Bộ lập trình PLC Mitsubishi, Khối điểu khiển lập trình PLC Mitsubishi – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi-Bộ điều khiển PLC, Biến tần, Servo Motor System

FX3GE-40MR/MT Bộ Lập Trình PLC 40 Đầu I/O Mitsubishi LAN Ethernet

FX3GE Bo lap trinh dieu khien PLC Mitsubishi

FX3GE-40MR / FX3GE-40MT Bộ Lập Trình PLC 24 Đầu I/O Mitsubishi LAN Ethernet Bộ lập trình điều khiển PLC FX3G Mitsubishi là dòng PLC thế hệ mới với tốc độ cao hơn để thay thế cho dòng PLC FX1N Mitsubishi. Ngoài ra với dòng FX3GE này còn hỗ trợ kết nối qua cổng LAN Ethernet. Model Number FX3GE-40MR/DS FX3GE-40MR/ES FX3GE-40MT/DSS ... Read More »

FX3GE-24MR/MT Bộ Lập Trình PLC 24 Đầu I/O Mitsubishi LAN Ethernet

FX3GE Bo lap trinh dieu khien PLC Mitsubishi

FX3GE-24MR / FX3GE-24MT Bộ Lập Trình PLC 24 Đầu I/O Mitsubishi Bộ lập trình điều khiển PLC FX3G Mitsubishi là dòng PLC thế hệ mới với tốc độ cao hơn để thay thế cho dòng PLC FX1N Mitsubishi. Ngoài ra với dòng FX3GE này còn hỗ trợ kết nối qua cổng LAN Ethernet. Model Number FX3GE-24MR/DS FX3GE-24MR/ES FX3GE-24MT/DSS FX3GE-24MT/DS FX3GE-24MT/ESS ... Read More »