Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: MR-J2S-B

MR-J2S-40B1 Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 1 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-40B1 Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 10B 20B 40B 60B 70B (-UM) Converter unit model — Servo amplifier Control circuit power supply Voltage/frequency 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz Permissible voltage fluctuation ... Read More »

MR-J2S-20B1 Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 1 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-20B1 Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 10B 20B 40B 60B 70B (-UM) Converter unit model — Servo amplifier Control circuit power supply Voltage/frequency 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz Permissible voltage fluctuation ... Read More »

MR-J2S-10B1 Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 1 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-10B1 Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 10B 20B 40B 60B 70B (-UM) Converter unit model — Servo amplifier Control circuit power supply Voltage/frequency 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz Permissible voltage fluctuation ... Read More »

MR-J2S-37KB Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-37KB Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Cần kết hợp với bộ chuyển đổi công suất MR-HP30KA Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 30KB 37KB Converter unit model MR-HP30KA ... Read More »

MR-J2S-30KB Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-30KB Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Cần kết hợp với bộ chuyển đổi công suất MR-HP30KA Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 30KB 37KB Converter unit model MR-HP30KA ... Read More »

MR-J2S-22KB Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-22KB Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 100B 200B 350B 500B 700B 11KB 15KB 22KB Converter unit model — Servo amplifier Control circuit ... Read More »

MR-J2S-15KB Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-15KB Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 100B 200B 350B 500B 700B 11KB 15KB 22KB Converter unit model — Servo amplifier Control circuit ... Read More »

MR-J2S-11KB Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-11KB Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 100B 200B 350B 500B 700B 11KB 15KB 22KB Converter unit model — Servo amplifier Control circuit ... Read More »

MR-J2S-700B Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-700B Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 100B 200B 350B 500B 700B 11KB 15KB 22KB Converter unit model — Servo amplifier Control circuit ... Read More »

MR-J2S-500B Bộ điều khiển động cơ Servo Driver Mitsubishi 3 pha 220VAC

MR-J2S-B Bo dieu khien Servo Driver

MR-J2S-500B Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S Servo amplifier model MR-J2S- 100B 200B 350B 500B 700B 11KB 15KB 22KB Converter unit model — Servo amplifier Control circuit ... Read More »