Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Biến Tần A800 Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi, Biến tần A800 Mitsubishi, Bien tan Mitsubishi, Bien tan A800 Mitsubishi – Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Cung Cấp Thiết Bị Mitsubishi: Bộ lập trình PLC, Biến tần, Động cơ Servo, Bộ điều khiển Servo, Màn hình cảm ứng HMI

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông

FR-700-800 Series Plug-in Option Communication

Module Card Truyền Thông Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Truyền Thông FR-700-800 Series Connection Example Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (for communication) RS-485 PU connector (inverter) Equipped as standard Equipped as standard Equipped as standard Equipped as ... Read More »

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700-800 Series: Module Card Điều Khiển

Module Card Chức Năng Mở Rộng Biến Tần FR-700, FR-800 Series: Module Card Điều Khiển Bảng Module Chức Năng Tương Ứng Với Các Dòng Biến Tần: Name Type Applicable inverter FR-A800 FR-A800 Plus FR-F800 FR-E700 FR-F700PJ FR-D700 FR-A701 Plug-in option (control function expansion, additional input/output) Orientation control Encoder feedback control Vector control FR-A8AP o o x x x x x ... Read More »

FR-A840-220K->280K Biến Tần Mitsubishi 220kW->280kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-220K->280K Biến Tần Mitsubishi 220kW->280kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-05470(220K) FR-A840-06100(250K) FR-A840-06830(280K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 05470 06100 06830 220K 250K 280K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 280 315 355 LD 250 280 315 ND (initial setting) 220 250 280 HD 185 220 250 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 417 465 521 LD 367 417 465 ND (initial ... Read More »

FR-A840-132K->185K Biến Tần Mitsubishi 132kW->185kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-132K->185K Biến Tần Mitsubishi 132kW->185kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-03610(132K) FR-A840-04320(160K) FR-A840-04810(185K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 03610 04320 04810 132K 160K 185K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 185 220 250 LD 160 185 220 ND (initial setting) 132 160 185 HD 110 132 160 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 275 329 367 LD 248 275 329 ND (initial ... Read More »

FR-A840-75K->110K Biến Tần Mitsubishi 75kW->110kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-75K->110K Biến Tần Mitsubishi 75kW->110kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-2160(75K) FR-A840-2600(90K) FR-A840-3250(110K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 2160 2600 3250 75K 90K 110K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 110 132 160 LD 90 110 132 ND (initial setting) 75 90 110 HD 55 75 90 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 165 198 248 LD 137 165 198 ND (initial ... Read More »

FR-A840-30K->55K Biến Tần Mitsubishi 30kW->55kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-30K->55K Biến Tần Mitsubishi 30kW->55kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-770(30K) FR-A840-930(37K) FR-A840-1160(45K) FR-A840-1800(55K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 770 930 1160 1800 30K 37K 45K 55K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 37 45 55 75/ 90 LD 37 45 55 75 ND (initial setting) 30 37 45 55 HD 22 30 37 45 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 59 ... Read More »

FR-A840-11K-22K Biến Tần Mitsubishi 11kW-22kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-11K -> 22K Biến Tần Mitsubishi 11kW-22kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-310(11K) FR-A840-380(15K) FR-A840-470(18.5K) FR-A840-620(22K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 310 380 470 620 11K 15K 18.5K 22K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 15 18.5 22 30 LD 15 18.5 22 30 ND (initial setting) 11 15 18.5 22 HD 7.5 11 15 18.5 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD ... Read More »

FR-A840-2.2K-7.5K Biến Tần Mitsubishi 2.2K-7.5K, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-2.2K-7.5K Biến Tần Mitsubishi 2.2K-7.5K, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-83(2.2K) FR-A840-126(3.7K) FR-A840-170(5.5K) FR-A840-250(7.5K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 83 126 170 250 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 3.7 5.5 7.5 11 LD 3.7 5.5 7.5 11 ND (initial setting) 2.2 3.7 5.5 7.5 HD 1.5 2.2 3.7 5.5 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 6.3 10 ... Read More »

FR-A840-0.4K-1.5K Biến Tần Mitsubishi 0.4kW-1.5kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-0.4K-1.5K Biến Tần Mitsubishi 0.4kW-1.5kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-00023(0.4K) FR-A840-00038(0.75K) FR-A840-00052(1.5K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 00023 00038 00052 0.4K 0.75K 1.5K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 0.75 1.5 2.2 LD 0.75 1.5 2.2 ND (initial setting) 0.4 0.75 1.5 HD 0.2*2 0.4 0.75 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 1.8 2.9 4 LD 1.6 2.7 3.7 ND (initial ... Read More »

FR-A820-55K-90K Biến Tần Mitsubishi 55kW-90kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A820-55K-90K Biến Tần Mitsubishi 55kW-90kW, 3 Pha 220 VAC: FR-A820 FR-A820-03160(55K) FR-A820-03800(75K) FR-A820-04750(90K) Model FR-A820-[ ](-E)(GF) 03160 03800 04750 55K 75K 90K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 75 90/110 132 LD 75 90 110 ND (initial setting) 55 75 90 HD 45 55 75 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 120 145 181 LD 110 132 165 ND (initial ... Read More »