Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới
Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 Bit

Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 Bit

  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part1
  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part2
  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part3
  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part4
  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part5
  • Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi GX Works 2 – 64 bit: Download Part6

Sử dụng cho các dòng PLC: FX, ACPU, QCPU, LCPU, Motion SCPU, CNC (M6, M7)

Ghi chú:

  • Download các file phần mềm về và giải nén
  • Cài đặt phần “SW1DNC-GXW2-E_Install_1.77F” nhập Key phần mềm kèm theo
  • Sau đó cài phần cập nhật “GX Works 2 – Update 1.91

Hoặc bạn có thể theo đường link bên dưới để lấy phần mềm:

=======================

DACO – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi – Bộ điều khiển lập trình PLC, Biến tần, Bộ điều khiển Servo và Động cơ Servo

Website: www.dacovn.com

Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: thuypham@dacovn.com